Grannar förlorade tvist om inglasning

Ett par grannar till lägenhetshotellet i Tylösand har förlorat en tvist om inglasning av balkonger i domstol.

ANNONS
|

Hotellet fick hösten 2016 bygglov för att glasa in balkonger på tredje våningen samt för en utvändig trappa. Grannarna överklagade till länsstyrelsen med motiveringen att de såg en risk att gäster skulle sitta skyddat och störa grannarna till långt in på natten.

Länsstyrelsen slog dock fast att åtgärden inte stred mot detaljplanen, en bedömning som mark- och miljödomstolen nu instämmer i.

ANNONS