Globala mål ska ge ökad jämställdhet

FN:s globala mål, Agenda 2030, är mer än bara vackra ord. Deklarationen är ett viktigt verktyg för ökad jämställdhet – om vi bara använder det. Det menar Carolyn Hannan, tidigare jämställdhetschef inom FN.

ANNONS
|

Sedan i januari i år gäller Agenda 2030, FN:s globala mål om hållbar utveckling.Efter millenniemålen som var åtta till antalet satsar nationerna högt med 17 utvecklingsmål och 169 delmål.

– Det är ett stort steg att tala om hållbarhet som bygger på kopplingar mellan social-, ekonomisk- och miljömässig utveckling, säger Carolyn Hannan, docent vid Lunds Universitet och tidigare chef för FN:s avdelning för främjandet av kvinnors utveckling.

LÄS MER: Åkerlund: "Kunskapsläget måste höjas"

Hon menar att agendan med sex rena miljömål inte bara får bli en handlingsplan för miljö. Jämställdhetkan tolkas in i flertalet av målenoch alla delar av samhället måste vara delaktigt – politiker, myndigheter, forskare, fackföreningar, näringsliv och civilsamhälle, kvinnogrupper och nätverk.

ANNONS

Men kunskapen måste sippra ner från internationell till nationell och lokal nivå. Alla länder ska redan nu ha påbörjat en handlingsplan – men frågan är hur långt man har nått.

– Det är på lokal nivå som den stora förändringen sker, men mycket når aldrig dit, säger genusforskaren som förra veckan var i Halmstad och höll en föreläsning på uppdrag av den lokala Zontaklubben om hur de nya målen kan bli en hävstång för jämställdhet.

Zonta är ett nätverk som arbetar globalt för att stärka kvinnors och flickors rättigheter och det är en av de organisationer som kan göra skillnad när de nya målen ska realiseras, enligt Carolyn Hannan.

– De kan spela en viktig roll genom att ställa frågor till relevanta instanser. Hur jobbar Halmstad kommun med Agenda 2030? Finns det en handlingsplan? Om inte, hur ska den tas fram och hur kan ni vara med och påverka?

Det krävs ett brett engagemang på lokal nivå för att löftena om ett hållbart och rättvist samhälle för alla ska bli verklighet.

– Det här är en politisk avsikt och vision för ett samhälle som skapar möjligheter för att främja jämställdhet. Och de här målen är så viktiga för kvinnor runt om i världen, säger genusforskaren, som när hon flyttade tillbaka till Sverige 2010 märkte att det hade skett oväntade förändringar till det sämre på hemmaplan.

ANNONS

– Det finns undersköterskor som sitter vid telefonen hela dagarna och väntar på samtal i så kallat flexibla jobb, jobb med villkor som är i högsta grad otrygga och orättvisa.

Och ändåhar Sverige kommit långt. Många andra länder är fortfarande inte med på banan i frågor om jämställdhet och jämlikhet.

– Globalt sett är jämställdhet fortfarande en svår fråga. Man blir förvånad, säger forskaren, som menar att vissa länder har gått kräftgång i frågor om sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter.

– Det är bland de känsligaste frågor som man kan ta upp i FN i dag. Många länder är för sexuella rättigheter. Men många länder är också väldigt emot, säger hon och förklarar att en jätteinsats av kvinnoorganisationer världen runt gjorde att ett mål om sexuell och reproduktiv hälsa kom med i den nya agendan.

– Motståndet var så starkt att jag inte trodde att det skulle lyckas, säger Carolyn Hannan, som samtidigt konstaterar att målet om sexuella rättigheter inte kom med.

Globala mål

1. Utrota all form av fattigdom överallt.

2. Utrota hunger, säkerställ matsäkerhet och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk.

3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar.

4. Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla.

5. Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor större självbestämmanderätt.

6. Garantera tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla.

7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.

8. Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb.

9. Bygg upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.

11. Gör städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13. Vidta viktiga åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess inverkan (i linje med FN:s ramavtal om klimatförändringen med UNFCCC).

14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis.

15. Skydda, återställ och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställ landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

16. Uppmuntra fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose tillgång till rättvisa för alla och bygg effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

17. Stöd verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Källa: Regeringen

ANNONS