Fungerande. Kenneth Bystedt, Peter Pettersson och Helena Kihlberg Bystedt visar ser de kvaliteter som brain swim som metod har för att locka fram vattenvana hos de barn som tidigare varit rädda för att kliva i bassängen.
Fungerande. Kenneth Bystedt, Peter Pettersson och Helena Kihlberg Bystedt visar ser de kvaliteter som brain swim som metod har för att locka fram vattenvana hos de barn som tidigare varit rädda för att kliva i bassängen.

Gilla vatten ger fler elever vattenvana

Gilla vatten är ett projekt som under det senaste året fått många barn och ungdomar i Halmstad att bli vän med vattnet. Nu har två idrottslärare också skrivit magisteruppsatser i ämnet.

ANNONS
|

Deltagarna i den grupp som just nu är igång har nu varit med vid några tillfällen. De kliver glatt i vattnet och ser ut att göra övningarna utan större rädsla.

Min forskning visar att alla elever blir vattenvana när de deltagit i en brain swim-kurs, säger Helena Kihlberg Bystedt, idrottslärare som också skrivit en avhandling i ämnet.

Projektet Gilla vatten är en satsning som görs tack vare medel från bland andra allmänna arvsfonden.

ANNONS

Tanken är att barn och unga som är rädda för vatten ska få chans att få ordentlig vattenvana. I Halmstad har många varit intresserade av att utbilda sig till instruktörer och tack vare det har också många barn fått chans att ta del av utbildningen. Inte sällan barn som kommit hit från andra länder med helt andra traditioner kring och möjligheter att simma och bada.

–Tradition kombinerat med religiösa drag kan vara hämmande faktorer för simkunnighet, särskilt för tjejerna. Resultaten är viktiga för lärare som utbildar nyanlända elever i idrott och hälsa för att anpassa lärandesituationen till de här barnen, säger Kenneth Bystedt, idrottslärare som just nu arbetar med en magisteruppsats i ämnet.

Och det är just här Gilla vatten kommer in i bilden. Genom trygga övningar, utifrån den så kallade brain swim-metoden, där barnen får bekanta sig med simhallen, vattnet, vattnets känsla mot huden och hur man rör sig tryggt i vatten får barnen sakta men säkert bygga upp sin vattenvana. Och det är viktigt för att på sikt minska antalet elever som inte kan simma.

ANNONS

Enligt Helena Kihlberg Bystedts forskning fungerar metoden. Peter Pettersson, regionansvarig för Gilla vatten, hoppas därför att man ska kunna fortsätta med brain swim.

– Just nu finns i Halmstad 200 elever på högstadiet som inte kan simma, säger Peter Pettersson, regionansvarig Gilla vatten.

ANNONS