Getingeskolan tillräckligt bra för att kunna renoveras

Politikerna har bestämt sig. Det blir renovering av skolan i Getinge och inget nybygge.