Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skolinspektionen hotar Halmstads kommun med vite för att rektorn inte har följt upp kunskapsresultaten. Bild: Jari Välitalo/Arkiv

Getingeskolan 1 hotas av 650 000 i vite

Rektorn på Getingeskolan 1 har inte uppfyllt skollagen trots Skolinspektionens tidigare kritik. Nu hotas kommunen av vite på 650 000 kronor om inte bättring sker.

Bristerna är av allvarlig karaktär, konstaterar Skolinspektionen. Det handlar om att rektorn inte har följt upp vissa kunskapsresultat. Skolan kan därför inte identifiera vilka åtgärder som måste vidtas för att kvaliteten ska förbättras.

Kritiken riktar sig enbart mot Getingeskolan 1, som omfattar förskoleklass och årskurserna 1-5. De brister som tidigare fanns även på Getingeskolan 2 har åtgärdats och Skolinspektionen har avslutat det ärendet.

Bristerna konstaterades redan våren 2016 och skulle ha varit avhjälpta senast den 10 januari. Den 26 januari gjorde Skoinspektionen ett uppföljande besök. Då intervjuades bland annat lärarna och rektorn. Vid intervjuerna med lärarna framkom att de inte har suttit tillsammans och tittat på resultaten och analyserat dem.

Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet på en skolenhet genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och elever.

Halmstads kommun, som är huvudman för Getingeskolan, har skickat ett svar till Skolinspektionen där man har sammanställt en enkät med lärarna. Däremot har man inte dragit några slutsatser och analyserat svaren, påpekar Skolinspektionen.

Enligt de uppgifter rektorn på Getingeskolan har lämnat till Skolinspektionen skickar hen varjeår en verksamhetsrapport till huvudmannen. Men rapporten saknar uppgifter om kunskapsresultat och innehåller inte heller några analyser av resultaten och planerade åtgärder. Därför uppfyller verksamheten inte skollagen, konstaterar Skolinspektionen.

– Det var en rörig period förra våren och hösten. Nuvarande rektor var ny och den tidigare dokumentationen var bristfällig. Dessutom hade Getingeskolan en konstig konstruktion där två rektorer hade ansvar för varannan årskurs. Detta har nu rättats till och vi har fått förlängd tid att redovisa resultat och åtgärder till Skolinspektionen, säger skolområdeschef Pia Bagge.

Under hösten genomfördes också flytten av stora delar av skolans verksamhet till Plönninge på grund av problem med ventilationen i Getingeskolan.

När det gäller övrig kritik om trygghet, studiero och kränkande behandling samt undervisning har skolan vidtagit de åtgärder som Skolinspektionen har krävt.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här