”Genom att planera minskar risken för hotfulla situationer”

Det finns inga knivar i korridorköket. Inte heller någon sax. Alla blomkrukor i rummen ska bytas ut mot plast. På socialförvaltningens mottagningsenhet plockar man bort allt som kan användas som tillhygge om en klient skulle brusa upp. Att förebygga våld är ett måste för socialsekreterarnas trygghet.