Jan Prytz (M), ordförande i byggnadsnämnden, och Anders Thorén, förvaltningschef bygg- och miljöförvaltningen, i Halmstad.
Jan Prytz (M) och Anders Thorén Bild: Jari Välitalo

Genmäle på HP-artikeln ”Byggkonsult sågar byggnadskontoret”

Genmäle på artikeln i Hallandspostens nätupplaga 16 december ”Byggkonsult sågar byggnadskontoret”:

ANNONS
LocationHalmstad|
|

Bygg- & miljöförvaltningen är inne i en förändringsprocess. Förvaltningen har fått i uppdrag att förbättra, förnya och utveckla verksamheten efter den hårda kritiken från revisionsrapporten som kom förra hösten.

I denna process har förvaltningen förändrat förhållningssättet till kunderna och även fått in flera nya talangfulla och kompetenta medarbetare.

Förvaltningen har också ärenden som dem hanterar i efterhand och rättar till. Ärenden som kan vara komplexa på grund av förändrad lagstiftning och att ärenden haft olika handläggare över tid. Nu försöker förvaltningen verkligen att stabilisera verksamheten.

Förvaltningen ser också resultatet av detta arbete med betydligt kortare köer, kortare handläggningstider samt att förvaltningen känner av en förbättrad nöjdhet hos våra kunder generellt.

ANNONS

Bygglov är myndighetsutövning och byggnadsnämnden har ett regelverk att följa. Givetvis kommunicerar vi utifrån det. Det antyds i flera artiklar att byggnadsnämnden skulle göra skillnad på folk och folk och den uppfattningen är nog enkel att få men vi försöker verkligen, alltid, att behandla alla som har kontakt med förvaltningen på samma sätt. Oavsett om det är en privatperson som vill bygga till eller en företagare som vill bygga en helt ny, större verksamhet. Lagstiftningen förändras över tid och den unika situationen för varje enskilt ärende påverkar självklart våra beslut. Och givetvis, är en kund inte nöjd med sitt beslut gör förvaltningen sitt bästa för att informera om vilka val och möjligheter den har, inklusive hur man går tillväga för att överklaga våra beslut. Därmed kan rättssäkerheten alltid garanteras.

Jan Prytz (M), ordförande i byggnadsnämnden, Halmstad kommun

Anders Thorén, förvaltningschef bygg- och miljöförvaltningen, Halmstad kommun

ANNONS