Gångbana utmed Nissan stängs av för grävarbeten på Bastionen

Arbetet med att säkra Bastionens slänt mot Nissan från framtida rasrisk ska nu dra igång. Första steget blir att göra provgrävningar för att fastställa murens konstruktion och grundläggning, vilket påbörjas i nästa vecka. Det innebär att gång- och cykelbanan utmed Nissan tillfälligt stängs av.