Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Gamla motsättningar om miljö i repris

Gamla motsättningar kördes i repris när miljöfrågor och byggnation debatterades i fullmäktige. Fler förbindelser över Nissan vs mer pengar till kollektivtrafik och cykelvägar var en sådan, flygplatsens vara eller icke vara en annan.

Först upp i talarstolen var Svein Henriksen (MP) som talade om vikten av att Halmstads kommun blir mer miljösmart. Hans parti vill bland annat se en fossilfri kommun senast år 2030 och ett utökat anslag till cykelvägar med 12,5 miljoner, till totalt 20 miljoner.

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet applåderade yrkandet om fossilfri kommun.

– Det är ett positivt mål som vi vill vara med och kämpa för, uppgav Stefan Pålsson (S).

Barbro Odelberg (L) förespråkade fler förbindelser över Nissan och ifrågasatte Socialdemokraternas förslag att utreda en ny placering av Slottsmöllebron.

– Anledningen är att de inte vill ha trafiken så nära skola, förskola och ålderdomshem. Men det är just för de verksamheterna som det behövs bättre kommunikationer. Även en bro över Nissan på Söder behövs. Det har byggts många nya bostäder och snart står Tullkammarkajen på tur och det blir ännu mer trafik som på något sätt ska ta sig över Nissan, påpekade hon.

Tania Bengtsson (V) var inte sen att replikera att klimatutmaningen gör att det behövs färre som kör personbil, inte fler. Även Tove Bergman (MP) hade synpunkter:

– Satsar man på att bygga ut kollektivtrafiken så får vi fler som åker kollektivt. Bygger vi cykelvägar och får ett sammanhängande cykelnät får vi fler som cyklar. Bygger vi fler bilvägar använder fler bilen. Vi är i ett läge där vi måste prioritera och då är det rimligt att tänka på klimatet så vi yrkar avslag på en ny förbindelse över Nissan, uppgav hon.

Henrik Andersson (C) tyckte att det blev ett olyckligt fokus på biltrafiken.

–Vi behöver bilarna, vi jagar inte bilarna utan vi jagar utsläppen, menade han.

Bostadsbyggandet och det faktum att kommunen går mot 150 000 invånare år 2050 ledde också till viss debatt.

Alliansens förslag att låta HFAB sälja ut en del av sitt fastighetsbestånd föll inte i god jord hos vare sig Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. Tania Bengtsson yrkade på att HFAB får mer pengar så att bolaget kan bygga fler bostäder.

Fredrik Luhanka (S) undrade hur alliansen tänker lösa bostadsbristen och den långa bostadskön hos HFAB som redan existerar samtidigt som man har målsättningen att bli 150 000 invånare.

Jenny Axelsson (C) lutade sig mot beslutet om en ny översiktsplan som nyligen fattades.

– Grunden är en översiktsplan som pekar ut bostadsområden. Problemet med den förra var att den talade om förtätning, det finns inte många nya stora bostadsområden utpekade. Förtätning är ett klokt sätt att bygga i staden men det behövs också utpekade platser för att bygga bostäder, det är nyckeln, menade hon.

Även flygplatsens vara eller icke vara debatterades och Vänsterpartiet slog ett slag för sitt välkända förslag att lägga ner flygplatsen och bygga en ny, grön stadsdel på platsen. Till sin hjälp tog han alliansens ledord "Mod och nytänkande".

Miljöpartiet höll också fast vid tidigare ståndpunkt, det vill säga att behålla flygplatsen men endast för militär och ambulansflyg och därmed minska anslaget till verksamheten.

Både Henrik Andersson (C) och Johnny Rosenberg Bodmar (KD) försvarade dock flygplatsen och menade bland annat att gröna bränslen är på gång och det faktum att försvarsmakten som är tredje största arbetsgivaren i kommunen kräver en flygplats.

Motsättningarna till trots saknade åtminstone Stefan Pålsson (S) glöd i talarstolen

– Det är heta känslor när det gäller ekonomi men när det gäller bostadsbyggande och klimat är det ganska trögt i den här församlingen, tyckte han.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här