Fyra aktörer vill bygga 300 lägenheter på Söder

I ett par års tid har politikerna stoppat fastighetsägare som vill bygga bostäder på Söder bland annat på grund av osäkerheten kring stigande havsnivåer. Med en klimatanpassningsplan på plats ges nu andra besked. Fyra fastighetsägare som tillsammans vill bygga upp emot 300 nya lägenheter har fått positiva besked.