Furulundsskolan får fler övervakningskameror

Upprepade fall av skadegörelse, inbrottsförsök och försök att anlägga bränder gör att kommunen får tillstånd att sätta upp fler kameror på Furulundsskolan.