Byggnadsnämndens vice ordförande Fredrik Luhanka (S) är bekymrad efter den senaste Pwc-rapporten, som sågar kommunens handläggning av bygglovsärenden.
Byggnadsnämndens vice ordförande Fredrik Luhanka (S) är bekymrad efter den senaste Pwc-rapporten, som sågar kommunens handläggning av bygglovsärenden. Bild: Roger Larsson/HP Arkiv

Fredrik Luhanka (S) ser med oro på bygglovskrisen i Halmstad

”Det här påverkar oss extremt negativt”. Så säger Fredrik Luhanka (S), vice ordförande i byggnadsnämnden, om de brister som blottats i kommunens hantering av bygglovsärenden.
– När man hör från enskilda byggherrar att de aldrig mer kommer att försöka nyexploatera i Halmstads kommun så förstår man hur allvarligt det här är, säger han.

ANNONS
|

”Det här är en av de mest graverande rapporterna jag någonsin läst”. Med de orden inledde Fredrik Luhanka (S) sin fråga till kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M) på det senaste fullmäktigemötet.

Socialdemokraten syftade på den granskning av byggnadsnämnden som konsultföretaget Pwc nyligen presenterat.

Rapporten konstaterar flera brister inom kommunens hantering av bygglovsärenden. Granskningen visar också att flera personer, som sökt bygglov i Halmstad den senaste tiden, känner sig djupt missnöjda med information, service och bemötande från kommunens sida.

LÄS MER: Halmstads hantering av bygglovsärenden sågas

”Störande i detta är att vi har haft dåliga rapporter rakt över brädet hela den här mandatperioden”, fortsatte Luhanka, ”Men nu, helt plötsligt, vill Moderaterna leda en uppryckning. Varför gjorde man inte något redan för flera år sedan?”

ANNONS

Jonas Bergman gick upp i talarstolen:

”Vi har inte väntat tills nu. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete”, svarade moderaten. ”Saker och ting är på gång.”

Luhanka (S): ”Halmstads dragningskraft tar stryk”

För HP berättar Fredrik Luhanka att han ser en långsiktig fara för Halmstads kommun, ur ett ekonomiskt och arbetsmarknadsmässigt perspektiv, om problemen med bygglovshandläggningen inte reds ut.

– Det här påverkar oss extremt negativt. Jobb växer inte på träd och alla kommuner slåss om att locka till sig arbetsgivare. När enskilda byggherrar säger att de aldrig mer kommer att försöka nyexploatera i Halmstads kommun så förstår man hur allvarligt det här är, säger han.

– Allt fler negativa rapporter visar på problem som gör att kommunens naturliga dragningskraft minskar. Det är oroväckande att så många känner sig åsidosatta som bygglovssökande.

Jonas Bergman håller med om att den senaste rapporten sätter ljus på en rad allvarliga problem inom organisationen.

– Rapporten bekräftar den bild vi har haft sedan länge. Den pekar på punkter som vi har jobbat med och som vi kommer fortsätta att jobba med. Det dåliga betyget sätter extra kraft bakom genomförandet av våra förändringar, säger han.

Många sökande svarar i enkäten att de är missnöjda med information, service och handläggningstider. Ska det vara så i Halmstad?

ANNONS

– Absolut inte, svarar Bergman.

Det är ju Alliansen som har styrt de senaste åren. Borde ni ha tillsatt extra medel innan det blev så här illa?

– Det är möjligt att vi inom service och rådgivning borde ha varit snabbare. Samtidigt har vi sett tendenser som visar på en uppåtgående trend. Det är möjligt att vi är på väg åt rätt håll.

”Politiken måste ta ansvar”

Jonas Bergman berättar, vilket han också gjorde i fullmäktige, att det pågår ett löpande förbättringsarbete inom byggnadsnämnden. Oppositionens budget innehåller 1,5 miljoner i medel för service och rådgivning, något som också Alliansen hade med i sitt förslag.

Därtill har man tagit fram en ny servicewebb för företagare, som ska lanseras till våren, samt upphandlat extern bygglovshandläggning. Detta ska bidra till att fler inkommande ärenden är kompletta och på så vis korta ner handläggningstiderna.

Fredrik Luhanka välkomnar åtgärderna men påpekar att det är viktigt att ansvaret inte hamnar i knät på tjänstepersonerna.

– I det här läget måste politiken ta en tydligare styrning över verksamheten. Vi kan inte bara sitta med ett helikopterperspektiv, utan vi måste ner på djupet och rota i det här, säger han och fortsätter:

– Från oppositionens håll har vi begärt en ny åtgärdsplan som vi kräver ska redovisas i februari, i detalj. Vi vill se exakt vilka åtgärder man vill genomföra. Efter det får man se om det behövs ytterligare åtgärder och i så fall ta stöd av kommunledningsförvaltningen. Politiken måste ta det största ansvaret.

ANNONS
ANNONS