Från miljonprogram till miljoninkomster

För varje hållplats som bussen passerar stiger medelinkomsten. Vid slutdestinationen är den genomsnittliga årsinkomsten drygt en miljon kronor – mer än sex gånger så mycket som området bussen rullar igenom strax efter start.
HP gjorde en klassresa, från öst till väst, med linje 3.