Framtiden för skolor måste utredas mer

Som väntat vill politikerna i barn- och ungdomsnämnden ha mer på fötterna innan man fattar beslut om framtiden för skolorna på Andersberg, Fyllinge och i Snöstorp. Förvaltningen har fått i uppdrag att göra en ännu grundligare utredning.