Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Framtida F-9 i Getinge eller Harplinge?

Ska framtidens F-9-skola i skolområde Norr byggas i Getinge eller Harplinge? Barn- och ungdomsförvaltningen presenterar nu en första utredning av förslagen.

Förvaltningen har tagit fram ett första underlag som redogör hur framtidens skolorganisation kan se ut i skolområde Norr - norrort, där orterna Getinge, Harplinge, Haverdal, Steninge och Kvibille ingår.

– Vi har inte förordat något alternativ, utan har tagit fram underlaget objektivt. Vi kommer att gå ytterligare på djupet och titta på vilka förutsättningar som finns i olika områden, tidaspekten och så vidare, säger planeringsutvecklare Mari-Anne Öberg.

Att det ska byggas en ny skola i Getinge, som ska ersätta den nuvarande skolan, är redan bestämt. Utredningen handlar i stället om vilka årskurser den ska rymma. Blir det en F-6-skola eller en F-9-skola?

– Den stora diskussionen handlar om de äldre åren, årskurs 7-9. I det här läget, när det är aktuellt att antingen totalrenovera eller bygga en ny skola, så behöver vi reda ut om det är klokast att ha årskurs 7-9 i Getinge eller Harplinge, säger Tove Bergman (MP), barn- och ungdomsnämndens ordförande.

I dag finns årskurs 7-9 enbart på Getingeskolan i det aktuella området. Men eftersom skolans lokaler utdömts på grund av dålig inomhusmiljö går nu alla högstadieelever i tillfälliga lokaler på Plönninge under vårterminen.

På onsdagen lyfte nämnden ärendet till diskussion. Det finns nu tre olika alternativ.

Alternativ 1 är att det byggs en ny F-9-skola i Getinge. Harplinge och Kvibille får F-6 och båda skolorna behöver byggas till. Den befintliga Haverdals byskola och nya Steningeskolan, som är färdigprojekterad, blir F-3-skolor med 75 elever var.

– Vi vill att förvaltningen tittar närmare på Haverdals byskola, om det går att organisera den för F-6 efter tillbyggnad av skolan. Det är en F-5-skola i dag och förvaltningens förslag innebär att den skulle ändras till F-3, säger Tove Bergman.

Alternativ 2 skulle innebära att fokus flyttas från Getinge till Harplinge. Då handlar det om att bygga ut Lyngåkraskolan i Harplinge för F-9 med plats för 750 elever. Getingeskolan minskas då till enbart F-6. Kvibille, Haverdal och Steninge får samma årskurser som i alternativ 1.

Båda alternativen innebär nya möjligheter för elever och lärare. Organisatoriskt är det likvärdigt om den stora skolan hamnar i Getinge eller Harplinge, menar förvaltningen.

Det anses vara svårt att rekrytera personal från Halmstads centrala delar, oavsett ort. Kostnaderna för skolskjuts bedöms vara lika stora oavsett vilken ort som får F-9 och skolvägarna behöver säkras runt båda orterna.

Både Getinge och Harplinge har skolbibliotek. Getinge har även en idrottshall, medan Harplinge behöver utökade lokaler för idrott och större utemiljö om orten får F-9.

Går det inte att ha årskurs 7-9 på båda orterna?

– Inte med det nuvarande antalet elever i området. Det blir för få elever på varje skola, konstaterar Tove Bergman.

Ett tredje alternativ är att bygga 4-9 på annan lämplig plats och att både Getinge och Harplinge får nöja sig med F-6.

– Det tror inte vi i Femklövern på, 7-9 bör vara i Getinge eller Harplinge, menar Bergman.

Förvaltningen får nu i uppdrag att fördjupa och komplettera utredningen.

– Vi förordar just nu inte något av alternativen, utan behöver ett bättre underlag för att kunna jämföra alternativen, säger Tove Bergman.

Den fördjupade utredningen ska vara färdig i april och den 17 maj väntas barn- och ungdomsnämnden ta ett slutligt beslut om stadieindelningen. Ärendet går inte vidare till högre instans. Det är inte bestämt när den nya skolorganisationen träder i kraft.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här