Fortsatt undermålig arbetsmiljö inom hemsjukvården

Hemsjukvårdens sjuksköterskor är fortfarande så hårt belastade att det går ut över patienterna. Skyddsombudet Emma Rondahl har på nytt flaggat till Arbetsmiljöverket om en ohållbar arbetssituation inom Bäckagårdsenheten. Och valt att säga upp sig.
– Arbetsmiljön har varit bristande under en lång tid nu, så jag ser tyvärr ingen annan utväg än att säga upp mig, säger hon.