Förstudie föreslår att Bastionen står kvar och parken görs mer aktiv

Bastionen står kvar och utvecklas, liksom Norre port. Tydliga entréer skapas, en ny bro byggs över Nissan och i parken ska det finnas året-runt-verksamheter kombinerat med ytor för både aktivitet och vila. Det är huvuddragen i den förstudie över området som gjorts. Kostnaden beräknas landa på mellan 150–220 miljoner.

ANNONS
LocationNorre katts park|
|

Under fjolåret pågick arbetet med att ta fram förslag på hur Bastionen och Norre katts park kan utvecklas så att området blir en levande del av stadsmiljön.

LÄS MER:Förslag ska tas fram på hur Bastionen kan utvecklas

Nu är förstudien klar och redo att presenteras för politikerna, som i sin tur ska bestämma vad som ska gå från ritbord till verkstad.

– I arbetsgruppen har flera av kommunens tjänstepersoner samarbetat med kompetenser utifrån för att få ihop ett bra och omfattande material för politiken att luta sig mot, berättar Martina Pihl Fritsi, projektledare.

Rivning av Bastionen inte möjlig

Det finns flera olika förslag på hur parkområdet kan integreras med staden. När det gäller Bastionen utesluts rivning med hänvisning till kulturmiljö, historia, arkeologi och geologi. Kommunen skulle aldrig få tillstånd för en sådan åtgärd, är slutsatsen.

ANNONS

– Det har funnits en opinion kring rivning, men det är alltså inte möjligt så nu kan vi plocka bort den delen ur diskussionen, säger Martina Pihl Fritsi.

Idéskiss över Bastionen.
Idéskiss över Bastionen. Bild: White arkitekter

Bastionens slänt mot Nissan måste dock stärkas, men att nöja sig med detta ses som en alltför kortsiktig åtgärd. I stället är förslaget att antingen ta ett helhetsgrepp om ytan ovanpå Bastionen eller att uppföra en byggnad på den.

Vallarna vid Norre port kan antingen vara kvar som i dag eller ersättas med nya alternativt att befintliga vallar byggs om för att kunna ha verksamhet i dem. Det går också att ha aktivitetsyta ovanpå vallarna.

– Allt beror på hur mycket pengar politikerna vill satsa på den här platsen, säger Martina Pihl Fritsi.

Vision över julmarknad i Trefaldighetsallen samt bro över till Rotundan.
Vision över julmarknad i Trefaldighetsallen samt bro över till Rotundan. Bild: White arkitekter

Verksamheter i parken

Inne i parken kan det skapas nya verksamheter i både Norra stationsfastigheten och byggnaden som i dag inrymmer katthemmet. Rotundan kan utvecklas och göras mer tillgänglig, bland annat med en bro över vallgraven.

– Verksamheter i de byggnader som finns i och runt parken kan hjälpa till att göra parken mer levande än i dag. Här finns ganska mycket inomhusytor som man kan få till för året-runt-användning, säger Martina Pihl Fritsi och tillägger:

– Det kan vara öppen kommersiell verksamhet, men också öppen kommunal verksamhet. Något som drar folk men inte bara sådant som man behöver betala för att ta del av.

ANNONS

Parken ska också erbjuda flexibla ytor för olika aktiviteter, till exempel marknader, samt platser för bollspel, skridskobana, boulebana och en allmän scen. Här ska även skapas lugna ytor där folk kan koppla av och både traditionella och mer lekfulla sittplatser. Kul kuriosa i sammanhanget är att det 1905 fanns inte mindre än 129 sittplatser i parken enligt historiska dokument.

En ny bro från Torntorget rakt in i parken är ett förslag i förstudien. Kostnaden för den beräknas landa på drygt 20 miljoner.
En ny bro från Torntorget rakt in i parken är ett förslag i förstudien. Kostnaden för den beräknas landa på drygt 20 miljoner. Bild: White arkitekter

Blå struktur

Vatten får också en central roll. Inte bara föreslås en offentlig toalett, något som länge varit ett hett önskemål, utan förstudien vill också tydliggöra närheten till Nissan genom att skapa platser för vattenlek, en soltrappa, båtplatser och en bro över till Torntorget.

– När vi tittat på historiska kartor har vattnet varit en stor del och det vill vi lyfta fram. Det upplevs som positivt när man för in vatten i parker och stadsrum, säger Martina Pihl Fritsi.

Bron över Nissan skulle dessutom skapa ett naturligt stråk genom parken vidare mot Fredriksvallsgatan enligt förstudien.

– Vi vill att folk ska vistas mer i parken, men vi vill också att det ska bli naturligt att ta sig genom den. I dag är det ganska tydliga rörelsestråk runt parken.

Entréerna, här vid Norra vägen/Fredriksvallsgatan, ska tydliggöras.
Entréerna, här vid Norra vägen/Fredriksvallsgatan, ska tydliggöras. Bild: White arkitekter

Tydligare entréer

I paketet ingår också att göra entréerna till parken tydligare och mer välkomnande. Det gäller inte minst vid Bastionen.

ANNONS

– När man fixat i ordning Bastionen så vill vi ha en finare och bredare trappa där som inbjuder folk till att våga sig upp på Bastionen. I dag blir man inte särskilt lockad av att gå upp där, säger Martina Pihl Fritsi.

Förstudien har mynnat ut i två förslag där arbetet görs i olika etapper på 20 års sikt (se faktaruta) men Martina Pihl Fritsi påpekar att det är upp till politikerna att besluta om nästa steg.

– Vi tycker att detta är två bra och lämpliga vägar att gå, men de ska inte ses som helt färdiga förslag, utan som en inriktning för området. Politikerna kan se detta som en slags inspiration men kan ju själva laborera med andra pusselbitar om de vill.

Kostnaden för de båda förslagen är beräknade till cirka 150 respektive 220 miljoner kronor.

Skiss över området ur förstudien.
Skiss över området ur förstudien. Bild: White arkitekter

Fakta: Förslag 1. Kostnad: 151,5 miljoner.

Etapp 1: Stabilisera Bastionen och ta bort träd. Utveckla och bygg till Rotundan samt skapa ny bro över vallgraven. Bygga offentlig toalett.

Etapp 2: Göra i ordning området omkring Norra stationsbyggnaden och Kattfoten, inklusive bygga ny scen.

Etapp 3: Anlägga en samlingsplats uppe på Bastionen, bygga om befintliga vallar vid Norre port i syfte att ha verksamhet i dem och ställa i ordning en entré mot Hamngatan i form av trappa och torgmiljö.

Etapp 4: Fixa vallgravsplatsen i parken samt en vattenplats nere vid Nissan och tydliggöra entrén från Norra vägen/Fredriksvallsgatan.

Etapp 5: Bygga en bro över Nissan.

Fakta: Förslag 2. Kostnad: cirka 168–220 miljoner.

Etapp 1 och 2: samma som i förslag 1.

Etapp 3: Bygga ovanpå Bastionen och bygga inuti befintliga vallar vid Norre port. Entré mot Hamngatan med ny trappa och torgmiljö.

Etapp 4 och 5: samma som i förslag 1.

FLER ARTIKLAR I ÄMNET:

Norra station står tom i väntan på utredning

Rotundan om jätteplanerna: ”Vi måste vara visionärer”

Drygt 15 miljoner till Bastionen – S-förslaget vann

Nybildad kvartett vill spränga bort Bastionen

Rotundans bajamaja används som offentlig toalett

Damm och bäck ska göras fina i Norre katts park

ANNONS

Nya lekplatsen får nio meter högt klättertorn

ANNONS