Förslag: Höjd avfallstaxa för villor och sänkt för flerbostadshus

Avfallstaxan föreslås höjas nästa år för villor – men sänkas för flerbostadshus. Förhoppningen är att få fler fastighetsägare att införa ett extra kärl där matavfall sorteras.
– Vi behöver bli bättre på att återvinna vårt matavfall, säger Joakim Lind, verksamhetsområdeschef för återvinning på Hem.