Förlossningen gör nytt försök med lustgasdestruktion

När Hallands sjukhus första gången satsade på lustgasdestruktion var man tidigt ute. Men utrustningen fungerade inte som tänkt och togs ur drift, nu är man i stället sen på bollen och en av regionerna som släpper ut mest klimatfarliga medicinska gaser. Nu görs ett omtag och behovet av en ny destruktionsanläggning utreds.