Förkastad utredning om trakasserier kostade nästan halv miljon

De externa utredarna som granskade fallet med en professor som anmält sin chef för trakasserier lade ner flera hundra timmar på arbetet. Men trots att Högskolan sedan förkastade deras slutsatser, om att det faktiskt rört sig om kränkande särbehandling, anser inte HR-chef Marie Andersson att det var fel att lägga över 400 000 kronor på utredningen.