Företrädare vill sanera assistansbranschen

Flera företrädare för branschen har hört av sig till HP och kräver granskning av assistansföretagen, skärpt lagstiftning – och hoppas att detta leder till en sanering i leden.

ANNONS
|

Detta efter reportagen för ett par veckor sedan om assistansbranschen och Halmstadföretaget Charkas Assistans.

– Att det finns assistansföretag som agerar på detta sätt är helt oförsvarbart och de skall absolut granskas, säger Carina Möberg, vice ordförande för Vårdföretagarna – bransch Personlig assistans, refererande till HP:s artiklar om Charkas.

Vårdföretagarna är en arbetsgivareorganisation och har i dagsläget 115 assistansföretag i Sverige knutna till sig.

Carina Möberg menar att receptet för en mer städad bransch ligger i de förslag, bland annat om tillståndsgivning och granskningsmöjligheter för Försäkringskassan, som föreslagits av LSS-kommittén och som förväntas bli en lagändring inom kort.

– Branschen personlig assistans har alltsedan lagstiftningen LSS kom till varit helt befriad från insyn och kontroll, konstaterar Carina Möberg.

ANNONS

I HP:s artiklar om Charkas Assistans berättades bland annat om Skatteverkets misstankar om svarta löner till personliga assistenter, företagets vägran att ens förhandla med Kommunal om kollektivavtal och de höga vinster som företaget gör på grundval av den statliga assistansersättningen. Charkas har haft en vinstmarginal under de tre senaste åren på snitt 25 procent av omsättningen.

– Alla med någon insikt i vad det kostar att driva ett företag förstår att det inte går att tjäna pengar på denna verksamhet om man vill vara en seriös arbetsgivare. Branschens genomsnittliga vinst ligger under två procent vilket knappast kan anses oskäligt, säger Lars Forsberg, ordförande för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO), som har 35 företag knutna till sig.

Han fortsätter:

– Vi hoppas att LSS-kommitténs slutbetänkande resulterar i ny och tydligare lagstiftning, redan under 2010. I detta finns förslag om tillstånd och tillsyn samt att verksamheten ska hålla en viss kvalitet. Genom den lagstiftningen hoppas vi att branschen saneras.

Redan under reportageveckan uttalade också Agneta Scherman som är verksamhetsansvarig för Assistansanordnarna, ytterligare en branschorganisation, att lagen om assistansersättning (LASS) haft brister som banat väg för lycksökare.

– Det har varit för enkelt att sko sig på reformen, Vi tar inte avstånd från Charkas Assistans, eftersom vi saknar närmare kunskap om just det företaget. Avstånd tar vi däremot från andra företag, oseriösa sådana, som vi känner till, säger Agneta Scherman.

ANNONS
ANNONS