Vill strida. Också Eva-Marie Larsson, vid Kommunals avdelning i Halland, snuddar vid en blockad av Charkas som en möjlighet: ”Om han vägrar avtal, och eftersom vi driver detta hårt. Men vi har inte funderat ordentligt på detta”, tillägger hon.
Vill strida. Också Eva-Marie Larsson, vid Kommunals avdelning i Halland, snuddar vid en blockad av Charkas som en möjlighet: ”Om han vägrar avtal, och eftersom vi driver detta hårt. Men vi har inte funderat ordentligt på detta”, tillägger hon.

Företaget vägrar teckna avtal

I flera års tid har Kommunal i Halland försökt få Charkas Assistans att teckna kollektivavtal för sina assistenter.

ANNONS
|

Nu görs ett nytt försök från centralt håll. Men hoppet att lyckas är inte stort från fackorganisationens sida. Man talar därför om möjligheterna till en blockad av assistansföretaget, som har ett par hundra assistenter över hela landet och sitt kontor i Halmstad.

– För ett par veckor sedan skickade vi en skriftlig begäran till Charkas Assistans om förhandling. Den handlar om att teckna kollektivavtal. Efter vad jag kan se har företaget inte ens löst ut försändelsen, berättar Lena Retzius, ombudsman vid Kommunals förbundskontor.

Förbundet har tagit över ärendet sedan avdelningen i Halland mer eller mindre gett upp försöken att själva komma till tals med Charkas, som heller inte är med i någon arbetsgivarorganisation.

ANNONS

– I Halmstad har vi nio medlemmar som jobbar för Charkas, några är till och med anhörigvårdare. Men vi har dålig kunskap om arbetsförhållandena i företaget, berättar Lotta Olesen Rosén, ordförande för Kommunals sektion för Vård och omsorg i Halland.

– De flesta assistenterna är invandrare, som bland annat har svårt för språket och de vill inte gärna kritisera sin arbetsgivare. De har anställningsavtal, men vi förstår ändå att det inte står rätt till, berättar Eva-Marie Larsson, förtroendevald inom Kommunal som engagerat sig för frågor som rör personliga assistenter.

Enligt henne är Charkas inte ensam om att stå utanför.

– Det är ofta så med de många små företagen. Där-emot är det inte fullt lika vanligt att ett så stort företag som Charkas vägrar skriva på avtal.

Olesen Rosén berättar att sektionen kämpat för ett avtal ända sedan företaget dök upp på marknaden för några år sedan. Att Charkas vägrat är delvis lite konstigt tycker hon.

– Eftersom de trycker upp broschyrer i vilka de uppmanar sina assistenter att söka medlemskap i facket.

Lena Retzius säger att Kommunal, om man inte får istånd en förhandling med Charkas, kommer att pröva andra vägar för att få ett avtal.

– Den vanligast åtgärden som vi kan tillgripa är att sätta företaget i blockad.

ANNONS

Enligt hennes kollega Annika Jansson är assistansbranschen den Kommunal tvingas lägga mest krut på i fråga om kollektivavtal.

– Det är så pass många företag som vägrar. Vi har inte nått dit än, men till slut måste vi ta till stridsåtgärder. Vi måste tänka till extra mycket i så fall, så att det inte drabbar tredje man, alltså de funktionshindrade. Men den risken får å andra sidan inte vara allenarådande om man övervägar stridsåtgärder.

Skälen att driva avtalsfrågan, förklarar Lena Retzius, är primärt att fackorganisationen vill försäkra sina medlemmar hos Charkas trygga arbetsvillkor.

Med ett avtal följer också att Kommunal bevakar att assistenterna inte enbart får avtalsenligt grundlön, utan också ges ob-ersättningar, semesterersättningar och andra avtalade eller lagstadgade förmåner. Ett eventuellt avtal gäller inte bara de fackligt anslutna utan också de många anhörigvårdare, utan facklig erfarenhet, som Charkas knutit till sig.

Fotnot . HP sökte under onsdagen förgäves Hassan Charkas, VD för Charkas Assistans, för en kommentar till Kommunals åtgärder.

ANNONS