Förening vill begränsa laxfisket

Begränsa laxfisket och höj fiskekortspriset – det föreslår styrelsen i Nissans fiskevårdsförening, inför föreningsstämman i början av februari.

ANNONS
|

Den som har fiskekort har hittills kunnat dra upp tre laxar om dagen, varje dag under hela fiskesäsongen. Men enligt Nils Kuylenstierna, ordförande i Nissans fiskevårdsförening, kan det snart bli ändring på det.

– Vi måste hushålla med laxresursen – framförallt den vilda. Reglerna kommer successivt att anpassas, för att undvika överfiske. Vi föreslår att varje fiskare får landa max fyra laxar om året, säger han.

Det slutgiltiga beslutet fattas på årsstämman i början av februari, men Kuylenstierna räknar med att styrelsens rekommendationer kommer att följas. För att säkerställa ett livskraftigt fiskbestånd i Nissan föreslår styrelsen även begränsningar av hur många årskort som får säljas, och möjligtvis även ett förbud mot krokar med fler än två hullingar.

ANNONS

– Små fiskar ska släppas tillbaka i vattnet, men krokar med många hullingar sargar fisken så svårt att den förmodligen inte överlever, säger Nils Kyulenstierna.

Priset för fiskekorten kommer att höjas, åtminstone för vuxna. För ungdomar är kostnaden oförändrad. Styrelsen jobbar också för att man ska kunna fiska i både Nissan och Lagan med samma kort.

ANNONS