Föräldrar vill se över skolytor

Se över ytorna på Jutarums- och Bäckagårdsskolorna i syfte att låta eleverna i årskurs fem gå kvar. Det föreslår föräldraråden som ogillar paviljonglösningen på Söndrumsskolan.