Föräldrar oroliga över skolskjuts – barn går själva

Elsa, 7 år, och Vilhelm, 8 år, bor båda på Ranagård men får skolskjuts till Frösakullsskolan, då de närliggande skolorna är fulla. Men barnen släpps inte av utanför skolan, utan vid den stora vägen, vilket har skapat oro hos föräldrarna.
– Det är barn från 6 års ålder, ska det vara så, frågar sig Henrik Johansson.