Max Wehlin, statistikansvarig för befolkningsprognoser på kommunen, berättar att det är den lägsta folkökningen som vi har haft på tre år.
Max Wehlin, statistikansvarig för befolkningsprognoser på kommunen, berättar att det är den lägsta folkökningen som vi har haft på tre år.

Folkökningen i Halmstad lägre än på flera år

Efter flera år med stor folkökning vänder nu trenden. Enligt nya siffror från SCB har utflyttningen från kommunen ökat första halvåret 2016.

ANNONS
|

– Det är den lägsta folkökningen som vi har haft på tre år, säger Max Wehlin, statistikansvarig för befolkningsprognoser på kommunen.

Nya siffror från SCB har publicerats angående folkökningen under första halvåret 2016. I Halmstad var inflyttningen till kommunen nästan densamma som 2014 och 2015, men utflyttningen från kommunen har ökat.

– De höga folkökningssiffrorna från 2014 och 2015 har nästan gjort oss blinda. Om vi istället skulle jämföra årets ökning med siffrorna från tre eller fem år sedan, då är den ganska hög, säger han.

Siffrorna visar att den totala folkökningen i Halmstad blev 418 personer. I fjol var siffran i stället 565 och 2014 var den på 587.

ANNONS

– Trots minskningen är det ett positivt flyttningsnetto. Det är fler som flyttar in än ut, säger Max Wehlin.

Vad gäller den procentuella ökningen hamnade kommunen på delad sistaplats tillsammans med Varberg kommun, med en folkökning på 0,4 procent. Hylte var den kommun som hade störst procentuell ökning, på 1,4 procent.

Vad som vägs in i den totala folkökningen är mycket. Bland annat antalet födda, döda samt in- och utflyttning från länet eller övriga delar av Sverige. Det som också ingår är in- och utflyttning från utlandet.

– Det är skillnaden emellan allt som vägs in. Födelseöverskottet och de som flyttar in och ut blir det totala, säger Max Wehlin.

Han förklarar att Halmstad alltid haft en stor inflyttning och att tätorten har ökat i antalet invånare i drygt 100 år. Ökningen har dock gått i olika perioder, ibland snabbare och ibland långsammare.

– Vi har aldrig legat på minus, vi har alltid blivit fler. Det är viktigt att poängtera att asylsökande som ligger i asylprocessen inte är inräknade, bara de som har fått uppehållstillstånd, säger han.

De två grupper som påverkar folkökningen i stor utsträckning är enligt Max Wehlin asylsökande och studenter.

– Studenter slutar ofta på högskolan efter vårterminen och flyttar hem. Sen när höstterminen drar igång blir det en uppgång igen, säger Max Wehlin.

ANNONS

Siffrorna från SCB visar att alla kommuner i Halland har en folkökning första halvåret 2016.

ANNONS