Flygplatsen ska stöttas med 21 nya miljoner

2022 blev ett klart bättre år än 2021 för flygplatsen, men för att täcka verksamhetens underskott föreslår ändå kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott att Halmstads Flygplats AB beviljas ekonomiskt stöd på 21,5 miljoner kronor.