Flygplatsen ska få 25 miljoner kronor i förlustbidrag

Halmstads flygplats AB föreslås få cirka 25 miljoner kronor i ekonomiskt stöd för att täcka upp för det kommunala bolagets förluster under fjolåret.