Arbetsbrist tvingar Halmstads flygplats till uppsägningar
Förra året hade Halmstad City Airport över 124 000 flygresenärer, men under de tio första månaderna av pandemiåret 2020 är det bara 30 000 som flugit till eller från Halmstad. Bild: Roger Larsson

Flygplatsen säger upp personal

Då pandemin slog till i mars upphörde flyget till och från Halmstad – men personalen kunde räddas kvar genom att lånas ut till andra förvaltningar. Nu när prognoserna tyder på att det tar minst fem år för den svenska flygtrafiken att återhämta sig tar dock Halmstads Flygplats AB till uppsägningar.

ANNONS
|

Styrelsen för det kommunala bolaget har ställt sig bakom förslaget om att antalet anställda ska minskas från 35 till 30 personer genom att en handfull sägs upp på grund av arbetsbrist.

I våras, när flygtrafiken stod still, löstes bristen på arbetsuppgifter genom att flygplatsens personal lånades ut för att stötta andra förvaltningar och kommunala bolag. Först i september tog flygplatsen till korttidspermitteringar.

Nu anses inte det vara nog. I ett pressmeddelande hänvisar vd Magnus Edman, som tillika är flygplatschef för Halmstad City Airport, till att bemanningen behöver ”anpassa sin verksamhet mer långsiktigt efter nuvarande förutsättningar”.

Arbetsbrist tvingar Halmstads flygplats till uppsägningar
Flygplatschefen Magnus Edman konstaterar att det tar tid för flygtrafiken att återhämta sig tillbaka till tidigare nivåer. Bild: Roger Larsson

Enligt Trafikverkets prognoser kommer landets flygtrafik inte att vara tillbaka på 2019 års nivåer förrän 2025–2026.

ANNONS

Går man in och tittar på statistik för flygplatsen i Halmstad är det tydligt att något behöver göras.

Fram tills pandemin slog till i mitten av mars hade Halmstad drygt 24 000 flygpassagerare i år, varav nära 4 000 gällde utrikestrafik. Därefter följde ett totalt flygstopp från den 23 mars, då flygbolaget Bra – Sveriges största på inrikesflyg –ansökte om rekonstruktion för att undvika konkurs.

Gigantiskt passagerartapp

Sedan flygtrafiken började igen i mitten av juni, i liten skala, har Halmstad haft ytterligare drygt 6 000 flygpassagerare. Totalt på tio månader blir det alltså drygt 30 000 resenärer.

Jämför man med tidigare år är tappet gigantiskt:

  • 2019 hade Halmstad drygt 124 000 startande och landande flygresenärer, varav 13 000 utrikes.
  • 2018 var det nästan 135 000 flygresenärer, varav knappt 15 000 utrikes.
  • 2017 var det också nära 135 000, varav över 15 000 utrikes.
  • 2016 var det 123 000, varav drygt 11 000 utrikes.
  • 2015 var det 120 000, varav nästan 16 000 utrikes.

För ett par veckor sedan meddelade dessutom researrangören TUI att vinterns planerade flygningar från Halmstad till Gran Canaria ställs in.

Caféet avvecklas

Den nu föreslagna neddragningen innebär att flygplatsens caféverksamhet avvecklas och att bemanningen för den inre hanteringen av passagerare minskas.

Utöver de fem uppsägningarna avslutas den inlåning av fem tjänster från räddningstjänsten som flygplatsen haft. Detta ska i stället skötas i egen regi, så snart egen personal har utbildats.

Även om trafiken är liten måste en flygplats ha en viss grundbemanning.

Styrelsen räknar med att kunna göra kostnadsbesparingar på 5,7 miljoner kronor genom åtgärdspaketet.

Räcker det verkligen att dra in fem tjänster när tappet är så stort?

– Det är vår bedömning, för totalt handlar det ju om tio tjänster när man räknar in de fem personer vi tidigare lånat av räddningstjänsten, säger vd Magnus Edman.

ANNONS

– Tack vare de 6,4 miljoner kronor vi nyligen fick i statligt krisstöd klarar vi vår rambudget för i år.

Får koncernbidrag

Det innebär förstås inte att flygplatsen, som ägs av Halmstads kommun, går ihop sig. Varje år går den med förlust, förra året med 16,7 miljoner kronor, vilket täcks upp med koncernbidrag från de kommunala bolag som går med vinst.

Kan det bli aktuellt med fler uppsägningar?

– Nej, även om trafiken är liten måste en flygplats ha en viss grundbemanning. Dessutom är det viktigt att behålla kompetens för att kunna möta efterfrågan när pandemin klingar av och trafiken successivt ökar igen, menar Edman.

Hur ska ni kunna bekosta 30 tjänster med så lite trafik?

– Dels hoppas branschen på nytt krisstöd nästa år, dels fortsätter vi med korttidspermitteringar. Teknisk personal som jobbar på rampen är permitterad 40 procent av tiden, medan de som jobbar med incheckning, säkerhetskontroller och administration är permitterade 60 procent.

Arbetsbrist tvingar Halmstads flygplats till uppsägningar
Magnus Edman hoppas på nytt statligt krisstöd 2021. I år har Halmstad City Airport fått 6,4 miljoner kronor i pandemistöd. Bild: Roger Larsson

I dagsläget är det flygbolaget Air Leap som trafikerar linjen Halmstad–Bromma. Under ett par månader i somras fanns det konkurrens genom Ampola Flyg AB, men därefter är bolaget ensam aktör.

ANNONS