Flygets varningslampor på Nyårsåsen funkar inte

Den blinkande så kallade hinderbelysningen i toppen av mobilmasten på Nyårsåsen har slocknat. Ljuset är till för att varna flygplan för både masten och åsen – där flera dödliga krascher inträffade på 1990-talet.