Fler har anställts på boende som kritiserats av Ivo

En rad åtgärder har vidtagits på det LSS-boende som fått skarp kritik av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Bland annat har boendet anställt en egen enhetschef, förstärkt personalstyrkan och satsat på fortbildning.
– Jag känner mig trygg med att dessa åtgärder kommer att ge effekt, säger Ella Kardemark (KD), socialnämndens ordförande.