Årets antagning till gymnasiet är nu klar.
Årets antagning till gymnasiet är nu klar. Bild: Roger Larsson

Fler blivande gymnasieelever kom in på sitt förstahandsval

2020 års gymnasieantagning är klar. Alla sökande har nu fått sitt slutgiltiga besked – och det är precis som tidigare år två program som är särskilt populära.

ANNONS
|

Antagningen till gymnasiet är klar, totalt har 1495 elever antagits till de kommunala och fristående gymnasieskolorna i Halmstad. Precis som tidigare år är det särskilt två program som är mest populära – ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. I år har något fler valt ekonomiprogrammet i första hand.

– Ekonomiprogrammet har seglat förbi samhällsvetenskapsprogrammet när det gäller popularitet. 89 procent av eleverna har kommit in på sitt förstahandsval. Det är vårt mål att öka det antalet, eftersom vi tror att eleverna som blir antagna på sitt förstahandsval är mer motiverade och därmed visar ett högt studieresultat, säger Jörgen Krantz på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen på Halmstads kommun.

ANNONS

Ingen ökning för vård- och omsorgsprogrammet

I andra regioner har man sett ett ökat antal sökande till vård- och omsorgsprogrammet, möjligen kopplat till coronapandemin och att fler vill arbeta inom vården på grund av den rådande situationen i världen. Men i Halmstad syns inte den trenden.

– Nej, som tidigare år är det flest som väljer högskoleförberedande program i högre grad än yrkesförberedande, och någon större ökning av antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammet syns inte i statistiken, konstaterar Jörgen Krantz.

Han berättar också att andelen elever som är behöriga till gymnasiet har ökat, i jämförelse med 2019.

– Vi har fler behöriga elever i år än 2019.

Den 22 juli är sista dagen för eleverna att svara på sitt antagningsbesked, den 1–14 augusti sker reservantagning på programmen och den fortsätter sedan mellan den 15 augusti–15 september.

Populära program (kommunala och fristående skolor i Halmstad)

Ekonomiprogrammet 293 elever

Samhällsvetenskapsprogrammet 230 elever

Naturvetenskapsprogrammet 153 elever

Teknikprogrammet 119 elever

Estetiska programmet 116 elever

Bygg- och anläggningsprogrammet 109 elever

ANNONS