Fiskar kan skadas av konstgräs vid vatten

Kan fiskar spela fotboll? Så lyder rubriken till ett examensarbete om konstgräsplaner intill vattendrag som två studenter uppmärksammas för.

ANNONS
|

För examensarbetet står Linnéa Liwenius och Petra Johansson som har studerat på Högskolan i Halmstad och nu är färdigutbildade inspektörer inom miljö- och hälsoskydd.

Slutsatsen som de drar av sin undersökning är att vattendrag som ligger intill idrottsplatser med konstgräs har förhöjd halt av gummifragment. Gummigranulat är det material som håller plastgrässtråna på plats och dessutom ger svikt och stötdämpning. Materialet som kan innehålla farliga kemikalier sprids till bäckar och vattendrag och hamnar så småningom i havet.

– Problemet är att fiskar och andra organismer tror att mikroskräpet är föda. Förutom att detta kan påverka fiskens artmångfald så påverkar det också oss människor när vi äter fisken, säger Linnéa Liwenius.

ANNONS

Studien fokuserades på Halmstads kommuns konstgräsplaner, Kärlekens nya idrottsplats, Halmstad Arenas fotbollsplaner, Skedalaheds idrottsplats och Tranevall i Harplinge som ligger på olika avstånd från vattendrag.

– Analysen av vattenproverna visade att halten av gummifragment var högre i närheten av konstgräs som idrottsplanen på Kärleken med 100 meter till en bäck, säger Linnea Liwenius.

Hur materialet sprids till vatten har flera förklaringar som att det fastnar på kläder, hamnar vid sidan om planen vid snöskottning, blåser bort och följer med dräneringsbrunnar. Materialet slits och idrottsplanerna behöver påfyllnad för renovering.

– Vi såg högar med lager av gummigranulat som förvarades vid planen. Materialet ska inte förvaras öppet där det kan regna eller blåsa bort. Kommunen bör tänka på att ha en handlingsplan för förvaring. Det kan räcka med en inhägnad för förvaring så att gummimaterialet inte försvinner ut i naturen, säger Linnéa Liwenius.

Deras forskning uppskattas av miljönämnden i Halmstads kommun som vid Högskolans Utexpo i våras gav dem pris för bästa examensarbete i miljö- och hälsoskydd.

– Vi fick en summa på 5 000 kronor att dela och ett diplom. Men det roligaste var att få äran för ett stort och bra arbete som faktiskt kan komma till användning, säger Linnéa Liwenius.

ANNONS
ANNONS