Festivalbesökare samlades vid Norre katts park

Lokala och kända artister lockade ut både Halmstadbor och turister som ville få musik och gemenskap.