Anders Rosén (S) vill ha färskare ekonomiskt underlag innan beslut tas om att bygga en helt ny skola i Getinge.
Bild: Lina Salomonsson/Arkiv
Anders Rosén (S) vill ha färskare ekonomiskt underlag innan beslut tas om att bygga en helt ny skola i Getinge. Bild: Lina Salomonsson/Arkiv

Femklövern och S oense om Getingeskolan

Den styrande borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen vill ha en ny skola i Getinge. S kan tänka sig att den gamla skolan byggs om.

ANNONS
|

–Om det visar sig att de nuvarande lokalerna inte är dåliga som man trott så är det Ebberöds bank att inte använda dem, säger oppositionsrådet Anders Rosén (S).

Socialdemokraterna kan därför tänka sig en ombyggnad i stället för en nybyggnad av skolan i Getinge, vilket de redovisade efter kommunstyrelsens möte på tisdagen.

Kostnaden för en nybyggd skola har av fastighetskontoret beräknats till mellan 250 och 260 miljoner kronor. Samma summa skulle det kosta att bygga om en mindre del av skolan och ersätta resten med en ny byggnad. Alternativet enbart ombyggnad beräknas kosta 195-220 miljoner kronor.

Socialdemokraterna vill att det tas fram ett färskare ekonomiskt underlag innan beslut tas.

ANNONS

–Vi vill att man gör nya beräkningar av kostnaderna innan man bestämmer sig. De som ligger till grund för beslutet är ett år gamla, säger Anders Rosén.

I kraft av sin majoritet röstade dock Femklövern igenom beslutet att det ska byggas en ny skola i Getinge.

Det innebär att tätorten Getinge får en nybyggd skola, men att det ännu inte är bestämt vilka årskurser som ska gå där och om man ska dela upp skolan på två geografiska platser. Det blir en sak för barn- och ungdomsnämnden att avgöra.

De alternativ som har diskuterats i barn- och ungdomsnämnden är antingen en F-9- skola i Getinge tätort eller en F-6-skola i tätorten med en 7-9-skola på annan plats, eventuellt Harplinge.

– När det gäller att avsätta pengar för en ny skola kommer det att hanteras av verksamhetsberedningen inför 2018 års budget, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Socialdemokraterna tycker att det är märkligt att Femklövern bestämmer sig för en nybyggd skola innan man har fattat beslut om budgeten för nästa år.

– Budgetförslagen kommer att presenteras om någon vecka. Det är märkligt att man inte väntar med besked om Getingeskolan tills den nya budgeten är tagen i juni, säger Anders Rosén.

ANNONS
ANNONS