Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Fastighetsbolag vill bygga 50 lägenheter i Getinge

Mathesa fastigheter vill bygga omkring 50 nya lägenheter i sitt redan befintliga bestånd i Getinge. Tanken är att två femvåningshus ska uppföras, något samhällsbyggnadsutskottet ställt sig positivt till.

I fjol våras inkom bolaget med en begäran om att få komplettera sitt befintliga lägenhetsbestånd på fastigheten som ligger mellan Broavägen, Klockarevägen och Lärkvägen. De hus som finns där i dag – sex huskroppar med totalt cirka 100 lägenheter – är byggda på 50- respektive 70-talet.

Tanken är att bygga två huskroppar i fem våningar på den delen av fastigheten som vetter mot Lärkvägen, där det i dag finns parkeringsytor. Totalt rör det sig om cirka 50 hyresrätter, både ettor, tvåor och treor.

Företaget har lämnat in en begäran om planbesked eftersom detaljplanen i dag säger att marken ska användas till garage. Dessutom överskrids tillåten byggnadshöjd.

Politikerna i samhällsbyggnadsutskottet ser inga hinder för planerna.

– Vi var eniga. Vi hade en diskussion där vi konstaterade att Getinge är en plats där det absolut behövs bostäder. Hyresrätter finns det redan gott om och framgent ser vi gärna andra upplåtelseformer som bostadsrätter eller äganderätter, men i det här skedet kan vi inte styra över det utan det handlar om att säga ja till att ta fram en detaljplan. Här finns en aktör som vill utöka och bli starkare och det är vi positiva till, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i utskottet.

LÄS MER: Så lång är kötiden till HFAB:s lägenheter

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här