Fastighetsägare förlorar va-tvist mot Halmstads kommun

En fastighetsägare tvingas betala över 140 000 kronor till Halmstads kommun sedan han förlorat en va-tvist i domstol. Tvisten rör en obetald skuld för anläggningsavgift till va-nätet.