Fängelsedömd brottsling rymde efter befälets miss

Trots att risken för rymning var hög flyttades den dömde brottslingen från anstalten i Halmstad till en öppen anstalt i Vänersborg – och knappt två veckor senare avvek han från fängelset. En utredning visar att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom den felaktiga flytten – och de inblandade befälen pekar på stress och platsbrist på anstalten i Halmstad.