Familj måste klippa hög häck i korsning

Häcken är alldeles för hög och skymmer sikten enligt klagomål från grannar. Ägarna hänvisar till ökad insyn om den klipps ner.
Nu har kommunen satt ner foten – häcken är trafikfarlig och ska klippas ner inom två månader. Annars kan nästa steg bli hot om vite.