Fåglarna har minskat på Tylön – människan stor anledning

Tylön, södra Hallands enda ö, har haft en kraftig minskning av trutar och ejder. Anders Weirdhem som är ordförande i Halmstads ornitologiska förening redogör för några av orsakerna.