Det är svalt intresse för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. HFAB kan informera mer om möjligheten.
Det är svalt intresse för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. HFAB kan informera mer om möjligheten. Bild: Roger Larsson

Få vill ombilda hyresrätter till bostadsrätter i Halmstad

För mer än tio år sedan tog HFAB beslut om att ställa sig positivt till att fler av deras hyresrätter skulle ombildas till bostadsrätter. Sedan dess har endast en sådan ombildning skett. Flera faktorer spelar in, inte minst finansiering men också en invecklad process.

ANNONS
|

I ägardirektiven för Halmstads fastighets AB står att ”hyresgästers önskan om att ombilda hyresrätt till bostadsrätt ska prövas i positiv anda. Som huvudregel bör omvandling medges i områden med låg andel bostadsrätter/egna hem och inte i citynära lägen. Erbjudande om ombildning till hyresgäster ska ske till marknadsmässiga villkor”.

Skrivelsen antogs av kommunfullmäktige efter en lång politisk och ideologisk debatt. 2010 såldes de första fastigheterna till en bostadsrättsförening på Bäckagård, men sedan dess har intresset varit nästintill obefintligt.

– Det är väldigt svårt att få hyresgäster att satsa pengar på att köpa loss fastigheter, det är en lång process som till stor del handlar om att finansiera köpet. Det finns också en trygghet i att hyra lägenhet, i jämförelse med att själv äga den och driva en förening, säger Magnus Wall, affärschef på HFAB.

ANNONS

Olika boendeformer positivt

Det finns, enligt Magnus Wall, flera fördelar med att ägandet av fastigheterna i ett område sprids ut på fler aktörer än det kommunala fastighetsbolaget. Därför är det också så att man gärna hade sett att hyresgäster på den östra sidan av Halmstad hade intresserat sig för att köpa loss sina lägenheter och bildat bostadsrättsföreningar.

– För att ett område ska bli så bra som möjligt finns det ett antal nyckeltal man kan titta på. Det ena är att se över ägandeformer av boendet i området. I vissa delar av Halmstad är det 100 procent hyresrätter.

HFAB har inte aktivt drivit några projekt kring det här med att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Men Magnus Wall menar att de till hösten eller våren ska ta tag i frågan igen.

– Vi ska absolut se över det här och fundera kring hur vi kan nå ut bättre. Hittills har det varit så att vi har jobbat med dem som visat intresse. Men vi kanske måste arbeta på ett annat sätt.

Svårt att styra

Även HFAB:s styrelseordförande, Jimmie Tschander (C), ser att viljan hos hyresgästerna är avgörande när det gäller att köpa loss lägenheter.

– Under min tid som ordförande har vi bara fått in en förfrågan om detta. Jag tror på en valfrihet för hyresgästerna om hur de ska äga sina boenden, och det är svårt att från vår position styra det här. Vi vill ha olika typer av boendeformer i olika områden, men det är hyresgästerna själva som måste vilja detta, säger han.

ANNONS

Jimmie Tschander medger att HFAB skulle kunna jobba mer aktivt för att informera om möjligheten att ombilda hyresrätter till bostadsrätter.

– Absolut, det hade vi kunnat göra mer av. Men det handlar ju också om hur man fördelar resurser internt i bolaget. Jag vet inte om vi kan väcka intresset till liv genom att informera om möjligheten.

ANNONS