Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sedan 2005 skjuter man genom en gummiduk på skjutbanan på Galgberget. Träffarna registreras genom ljudsensorer och visas för skytten på en skärm. Förr gick man fram och klistrade igen hål på en tavla. Kulorna samlas i ett flera meter tjockt lager av gummi för att undvika bly i naturen.

Försvaret får utöka skjutövningar vid Galgberget

Länsstyrelsen säger ja till Försvarsmaktens ansökan om att få öka skjutningarna intill regementsområdet med en kvarts miljon skott om året – trots att folks lust att utnyttja Galg­berget för friluftsliv därmed kan minska.

Försvarsmakten har hittills skjutit max 500 000 skarpa skott om året på de så kallade kasernskjutbanorna intill Galgberget.

Med hänvisning till ”ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i Europa” och att riksdagen beslutat att ”den operativa förmågan i krigsförbanden ska öka” vill dock försvaret öva mer. För skjutbanorna vid Galgberget innebär det att man vill kunna skjuta 750 000 skott per år.

I ansökan har Försvarsmakten angett att bullerpåverkan blir ungefär som tidigare, men ”under längre tidsperioder, vilket upplevelsemässigt kan påverka viljan att nyttja det närliggande Galgberget för rekreation och friluftsliv i samma omfattning som sker i dag”.

Länsstyrelsen säger ja till den 50-procentiga ökningen och tilllåter skjutning under max 250 vardagar och 35 helgdagar om året. I tillståndet ingår även det skytte som utförs av polisen och civila skytteföreningar.

Bland begränsningarna finns att det kvällstid bara får skjutas 70 dagar om året. Juli månad ska vara helt skjutfri, liksom helger som påsk, 1 maj, Kristi himmelfärd, nationaldagen, midsommar och jul.

När det gäller veckoslut får inte skytte bedrivas oftare än vartannat. På helgerna gäller också att hemvärnets automatkarbin Ak 4, som bullrar mer än Ak 5, bara får användas i dämpande skjuthallar.

Under handläggningen har Laholmsbuktens va bland annat krävt att Ak 4:orna ska skjutas med blyfri ammunition, men Försvarsmakten hävdar att det inte finns någon sådan som är godkänd ur säkerhetssynpunkt.

 På skjutbanan bakom major Anders Holm får det nu skjutas 750 000 skarpa skott om året. Bild: Johnny Samuelsson
 På skjutbanan bakom major Anders Holm får det nu skjutas 750 000 skarpa skott om året.

Laholmsbuktens va har också pekat på att Staelsbo vattenverk åter är i drift och att det inte är utrustat för att upptäcka metallföroreningar i råvatten.

Försvarsmakten har svarat att Lv 6 upprättat ett nytt kontrollprogram och ser till att årlig provtagning av grundvattnet sker.

Enligt Försvarsmakten skulle en flytt av verksamheten till Nyårsåsens övnings- och skjutfält innebära stora infrastrukturkostnader, förlorad utbildningstid och ökad miljöpåverkan genom fler transporter. Prislappen har beräknats till minst 50 miljoner kronor.

Att bygga in skjutbanorna så att bullret hos närmaste granne inte överstiger 65 decibel (dBA) beräknas kosta 350 miljoner kronor, vilket Försvarsmakten ser som orimligt.

Länsstyrelsens beslut går att överklaga till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!