Ett halvårs betald karenstid räckte när Henrik Oretorp (C) bytte sida

När kommunrådet Henrik Oretorp (C) lämnade politiken – där han sysslat mycket med planerandet av nya bostäder – bytte han till att jobba med samma frågor på det privata Tornet AB. Ändå försäkrar han att bakgrunden inte ger honom någon gräddfil in i kommunen.
– Det är ett större problem att för få växlar mellan politiken och näringslivet, säger han apropå diskussionerna om karenstid.