Enkät: Så tänker Halmstadborna om den höjda terrorhotnivån

Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån från tre till fyra på den femgradiga skalan. Detta innebär att hotnivån mot Sverige numera bedöms som hög. Det är en rad orsaker, bland annat den senaste tidens koranbränningar, som gör att hotbilden under en längre tid har förvärrats. HP har gett sig ut för att höra vad Halmstadborna tänker om situationen.