En jätteugn brinner för fjärrvärme

Sedan 1916 har det brunnit en jätteugn på Stålverksgatan. Först hörde den till järnverket. Sedan 25 år tillbaka smälter den skrot för Höganäs tillverkning av metallpulver. Lagom till hundraårsjubileet börjar ugnen brinna för fjärrvärme.

ANNONS
|

Första tanken när vi stiger in i den stora industrihallen med det öronbedövande ljudet är att det nog luktade, lät och såg ut ungefär så här även för hundra år sedan.

Ljusbågsugnen bearbetar en laddning på 50 ton metallskrot. Och det som vid första anblicken ser ut som en okontrollerad brasa är i själva verket en datoriserad process, styrd in i minsta detalj.

– Vi styr sammansättningen av metallen ner till tusendelar av en procent. Det är en högteknologisk process med små marginaler, förklarar Charlie Wedell, platschef på Höganäs atomiseringsverk i Halmstad.

För den senaste laddningen är ugnen uppe i en elförbrukning på 27 000 kilowattimmar, systemtekniker Thorbjörn Söderberg förklarar att ugnen under en session förbrukar samma mängd ström som en "dåligt isolerad villa gör av med på ett år".

ANNONS

För ett år sedan skrev HP om hur Halmstads Energi och Miljö (Hem) och Höganäs AB skrev ett avtal om att koppla rökgaserna från den stora smältugnen i Halmstad till fjärrvärmenätet. Projektet som har planerats i flera år är nu igång. Sedan mitten av augusti värmer rökgaserna från ugnen vatten, som i sin tur går ut i fjärrvärmenätet.

Systemet är avancerat och består av bland annat av invändiga rörsystem, värmeväxlare och en ackumulatortank som liknar en stor termos, placerad utanför anläggningen.

Klart är att ugnen som med olika syften och i olika utförande har brunnit i samma industrilokaler i hundra år nu har slutat värma kråkorna. Innan gick det åt energi för att kyla rökgaserna, som nu i stället kan värma Halmstadborna.

– För vår del var det ett sätt att använda resurser som tidigare gick till spillo, säger Charlie Wedell, När kylsystemet skulle uppdateras utnyttjades möjligheten att ta tillvara på energin från rökgaserna för att minska spill, vilket är något som görs i flera andra processer där bland annat metaller och slagg återanvänds.

– Vår del var att se hur vi skulle kunna ta emot leveransen och få ut den på fjärrvärmenätet, säger Karl-Axel Tångring, drift- och automationsingenjör på Hem.

ANNONS

Ugnen är i drift dygnet runt och när systemet går för fullt ska det bidra med värme till årsförbrukningen för motsvarande 2 500 hushåll. I startfasen går det ännu på halvfart men vid årsskiftet hoppas man kunna vara uppe i full drift.

Att smälta skrot är det första steget av tre i tillverkningen av metallpulvret. Så det finns fler processer som kan värma Halmstadborna på sikt.

– Du ser fortfarande ånga från oss så det finns fortfarande energi som vi kyler bort. Vi har ett effektiviseringsarbete framför oss och det kommer nya spännande tekniker hela tiden, säger Charlie Wedell.

Tekniken att använda rökgaser till fjärrvärme är väl beprövad. Bruket i Hylte skickar sin restvärme till fjärrvärmenätet sedan flera år tillbaka och för Hem innebär nytillskottet från Höganäs att man tar igen det som gick förlorat när Pilkington lade ner.

– I och med det här kan vi minska vår användning av flis i förbränningen med tio procent och minska andelen naturgas som förbränns med en tredjedel, säger Karl-Axel Tångring.

Lite om ugnen och värmen

En ljusbågsugn är en typ av elektrisk ugn som används för att smälta metallskrot. Ljusbågen är en kraftig elektrisk urladdning som i det här fallet uppstår genom en kortslutning av 60 000 ampere. Samma teknik används i liten skala vid svetsning.

Efter att metallen smälts hälls den i ett jättekärl, som förs till en skänkugn, där metallen finjusteras och "hålls puttrande". Därefter atomiseras den smälta metallen, vilket innebär att den slås sönder till pulver under högt vattentryck. Därefter avvattnas, torkas och siktas pulvret för att sedan fraktas till vidareförädling i Höganäs innan det säljs i nästa led. Pulvret blir sedan till komponenter i allt från bilar till hushållsmaskiner.

När ugnen smälter skrot vid en temperatur på cirka 1400 grader så kyls rökgaskanalen av utanpåliggande rör med kallt vatten. Vattnet värms och passerar sedan en värmeväxlare och en ackumulatortank som används för att jämna ut värmeleveranserna. Vattnet som sedan körs ut på fjärrvärmenätet håller en temperatur på cirka 100 grader.

I full drift ska rökgaserna från ugnen leverera 50 gigawattimmar (GWh) per år.

ANNONS