En bra skolstart är viktigt för ”hemmasittande” elever

I maj var det ungefär 70 elever i Halmstads kommun som hade problematisk skolfrånvaro. Antalet hemmasittare i Sverige har ökat de senaste åren – och skolstarten anses viktig för elever som drar sig från att gå tillbaka till skolan.
– Skolan har ett ansvar här, säger forskaren om ämnet.