Emil nekas hemundervisning – familjen vill se ny prövning av skolplikten

14-årige Emil som lider av en allvarlig hjärnskada har fått avslag på ett önskemål om hemundervisning. Kommunen hänvisar till att han inte har en sjukdom som förhindrar honom att närvara i skolan. Parallellt har mamma Regine Andersson, med hjälp av en advokat, begärt en omprövning av skolplikten.
– Just nu mår Emil sämre än någonsin och skolskjutsen har inte fungerat alls, säger hon.