Elräkningen två tredjedelar av pensionen – får ändå inte fullt stöd: ”Kan lika gärna slösa”

I dag berättade regeringen att man avsätter sex miljarder kronor för att kompensera hushåll som drabbats av vinterns höga elpriser.
Hos Judit Bengtsson i Haverdal låg elräkningen för december på nästan 70 procent av hela hennes pension – men hon når ändå inte upp i kriterierna för att få högsta möjliga ersättning.
– Det finns ju ingen anledning att spara på elen då, säger hon.