Polis Hans Qvant ser många risker med elfordonen i trafiken.
Hans Qvant är gruppchef för trafikpolisen i Halland och har sett en kraftig ökning av antalet elfordon på gatorna. Han berättar att det är vanligt att förarna egentligen inte vet vad det ställs för krav på fordonen. Bild: Lina Salomonsson/Johan Nilsson

Elfordon blir vanligare – men få vet vad som gäller

De rullar fram ljudlöst på ett, två eller fyra hjul, men vad är det egentligen? Vem får köra vad och vad kan den som kör olovligt få för straff? HP reder ut vad som gäller för de eldrivna fordonen.

ANNONS
|

– Det är en djungel, konstaterar Hans Qvant som är gruppchef för trafikpolisen i Halland.

Enligt honom har användningen av elfordon av alla dess slag exploderat i Halland, inte minst sedan i somras har polisen sett en ökning av elsparkcyklar, fatbikes och andra fordon som ofta framförs olagligt.

– Det har nog gått lite för fort för lagstiftningen har inte riktigt hunnit med. Det innebär att man nästan fått konstruera fordonen efter hand för att få dem klassade på något vis, säger Hans Qvant.

Ofta agerar förarna av elfordonen som om de framför en cykel. Men även om lagstiftningen om elfordonen är otydlig finns det en tumregel, ett fordon som har en elmotor med en effekt på mer än 250 watt kan inte klassas som en cykel.

ANNONS

– Men vad det är för något har inte riktigt lagstiftarna bestämt sig för, säger Qvant.

Folk vet inte vad de kör

Det är inte bara bristen på en tydlig lag som är ett problem menar Hans Qvant, ofta vet varken den som köper eller säljer ett elfordon vad det egentligen är för fordon och hur det får framföras. Han tar upp de som kallas för fatbike som ett exempel, det är ett eldrivet fordon som ser ut som en liten motorcykel och ofta har en elmotor som är kraftfullare än de 250 watt som är tillåtet för cyklar.

– De kan ha en effekt på 1 000 watt och då är det helt plötsligt en moped man har köpt, det har folk ingen aning om och de som säljer är nog inte intresserade av att upplysa om det heller. Det kan innebära att en 13-årig kör moped utan förarbevis, hjälm, försäkring och med ett fordon som inte är registrerat.

Upplever polisen att de som framför dessa fordon inte vet vad som gäller?

– Så är det, och de kör därefter. Egentligen ska den som kör en moped hålla sig på körbanan och inte på cykelbanan. Det är inte bara fordonet som bryter mot lagen utan föraren också, men i många fall omedvetet, säger Hans Qvant.

ANNONS

LÄS MER:Fler elcyklar – fler olyckor: ”Lever lite sitt eget liv”

Får bara köras på inhägnat område

För ett elfordon med en kraftigare motor än vad som är tillåtet för en cykel är det moped klass II som är den fordonsdefinitionen som ligger närmast till hand enligt Transportstyrelsen. I teorin innebär det att en fatbike eller motsvarande fordon skulle vara laglig att framföras om den var registrerad som en moped klass II och framfördes av någon med förarbevis och som förhöll sig till de trafikregler som gäller för mopeder.

Däremot ställs det en rad krav på mopeder, om bland annat bromsarna, som kan göra det svårt att få fordonet godkänt som moped. Om fordonet inte är godkänt som varken cykel, moped eller något annat får det inte köras på allmän väg utan bara på inhägnat område.

Räknas som olovlig körning

För att framföra ett fordon som enligt lagen är en moped krävs ett körkort eller förarbevis, kör man utan räknas det som olovlig körning.

– Olovlig körning ingår i trafikbrottslagen och är ett ganska allvarligt brott. Det är något som en åklagare tar ställning till och inget som vi kan skriva böter på, förklarar Hans Qvant.

Straffet för olovlig körning är dagsböter. Döms man däremot för grov olovlig körning, vilket man kan göra om man upprepat brottet eller om man tidigare blivit av med sitt körkort, kan man dömas till max sex månaders fängelse.

ANNONS

– Ofta ser vi med blotta ögat att något går för fort. Kan vi inte mäta hastigheten under färden kan vi stoppa personen och provköra. Går det avsevärt för fort riskerar man att få fordonet beslagtaget och i värsta fall förverkat.

HP har tidigare rapporterat om en 15-åring som åtalades för olovlig körning för att ha kört ett elfordon med en motor med effekt på 2 000 watt. Halmstads tingsrätt friade dock 15-åringen med motiveringen ”omständigheterna inte är sådana att det visar att pojken varit likgiltig till att han körde moped utan att ha rätt till det”.

I Falkenberg finns ett exempel på ett rättsfall då en man dömdes för rattfylleri efter att ha kört en fatbike berusad. Han hävdade att det var en elcykel medan tingsrätten slog fast att det var en moped.

LÄS MER:15-åring drogs inför rätta för elscooter

Många risker

Hans Qvant poängterar att han förstår att de olika typerna av elfordon är smidiga att ta sig fram med och att det är ett bra transportmedel för de som sköter sig i trafiken och kör lagliga fordon. Men precis som det kan vara farligt att cykla finns det många risker med de tysta, och ofta snabba, fordonen.

– Risken är att det blir lite anarki i trafiken. Även när man cyklar i stadsmiljö är det farligt under den mörka delen av dygnet. De hörs inte och plötsligt dyker de upp. Det är förenat med massor av risker, inte minst för de äldre som inte rör sig så fort och kanske varken ser eller hör särskilt bra.

ANNONS

LÄS MER:Män skadar sig oftare på elsparkcykel

LÄS MER:Elcyklister kör oftare in i fasta föremål

Fakta: Detta gäller för ett fordon som klassas som cykel

Ska vara konstruerad för en maxhastighet på 20 km/h med en motor på max 250 watt.

Får då framföras på cykelbanor och i viss utsträckning även på vägen.

Krav på att ha bromsar och ringklocka, om den framförs i mörker ska det finnas ljus fram och bak samt reflexer. Förare under 15 år ska använda hjälm.

Det gäller för respektive fordon:

Bild: Johan Nilsson

Elsparkcykel

0
Klassas som cykel om den är konstruerad för en maxhastighet på 20 km/h med en motor på max 250 watt och trafikreglerna för cykel gäller.
Bild: Sergei Grits

Fatbike

0
Klassas i teorin som en cykel men har ofta en motor som överstiger maxgränsen på 250 watt. Ska då registreras som moped om den lever upp till de tekniska kraven för en moped klass II. Om ett fordon inte lever upp till kraven för någon fordonstyp får det bara användas på inhägnat område och inte i trafiken.
Bild: Reed Saxon

Hoverboard

0
Klassas också som cykel men räknas inte som ”icke självbalanserande” och kan därför ha en kraftfullare motor förutsätt att den är konstruerade för en maxhastighet på 20 km/timmen. I trafiken gäller samma regler som för cyklar. Detsamma gäller eldrivna skateboards, monowheels och segways. Även fordon som är avsedda för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning tillhör denna gruppen.
Bild: Berit Roald

Elcykel

0
En elcykel är inte alltid en cykel, skulle motorstyrkan vara på mer än 250 watt skulle det räknas som en moped klass II, motoriserad cykel. Då ställs det krav på trafikförsäkring och hjälm. Majoriteten av de elcyklar som säljs i butik överstiger dock inte 250 watt och ska framföras precis som en vanlig cykel. Motorn får bara ge kraft vid trampning upp till 25 km/timmen, oavsett om det är en elcykel eller en moped. I stort gäller samma trafikregler som för cyklister när moped klass II används i trafiken.
Bild: Benjamin Andreasson

Elmoped

0
En moped som drivs på el kan se ut som vilken moped som helst och ingå i antingen klass II eller klass I. Motorns effekt och hur snabbt den kan gå avgör vilken klass den tillhör. För att köra en moped klass II krävs minst ett förarbevis för moped och att man använder hjälm, i trafiken gäller samma regler som för en cykel. För att köra moped klass I, också kallat EU-moppe, krävs minst AM-körkort och att mopeden är registrerad. Det är krav med hjälm och mopeden får inte köras på cykelbana utan körs på vägen efter samma trafikregler som gäller för motorcyklar och bilar.

ANNONS