Meddelandet om elevens behov av stöd i ett ämne gick ut till hela klassen, inklusive vårdnadshavarna.
Meddelandet om elevens behov av stöd i ett ämne gick ut till hela klassen, inklusive vårdnadshavarna. Bild: HP/Arkiv

Elevs betygsvarning gick ut till klasskamrater och föräldrar

När läraren skulle skicka en betygsvarning till en elev råkade meddelandet skickas till hela klassen, inklusive deras vårdnadshavare. Totalt fick 60 personer information om att eleven behövde stöd.

ANNONS
|

För ungefär en vecka sedan skickade en lärare ut information via Unikum om att en högstadieelev inte låg så bra till i ett ämne, en så kallad betygsvarning. I meddelandet stod det bland annat att eleven behövde stöd både när det gällde produktion och läsförståelse och att eleven inte uppfyllde kunskapskravet.

Två timmar efter att utskicket gjorts stod det klart att det inte bara hade gått ut till berörd elev och vårdnadshavare, utan även till alla elevens klasskamrater och deras vårdnadshavare. Totalt handlade det om omkring 60 personer. Misstaget upptäcktes för att en av dem som felaktigt fått meddelandet hörde av sig.

ANNONS

”Ska inte hända”

Rektor gjorde ett nytt utskick och förklarade att det handlade om bristande kunskap i systemet vilket skulle åtgärdas omedelbart.

”Detta ska naturligtvis inte hända”, skrev rektorn.

Eleven ifråga har blivit informerad och vårdnadshavare har fått kännedom om incidenten och vad den har medfört. Förvaltningen har också upprättat en anmälan om personuppgiftsincident men denna har inte skickats vidare till Datainspektionen.

I anmälan konstateras bland annat att eleven förlorat kontrollen över information som omfattas av tystnadsplikt, samt att en annan konsekvens kan bli skadat anseende.

Extra skyddsvärd uppgift

Meddelandet kunde återkallas i Unikum men skickades även ut via mejl. Incidenten ses trots det inte som så väldigt allvarlig. Enligt Antonia Berndtsson, personuppgiftssamordnare på barn- och ungdomsförvaltningen, finns det en rutin och matris att ta hänsyn till när man bedömer allvaret.

Kunskapsomdömen betraktas som extra skyddsvärd uppgift men faller inte under kategorin känsliga uppgifter, uppger hon.

– Man tar då hänsyn till hur stor skadan än utifrån flera parametrar bland annat antalet uppgifter som behandlats felaktigt och hur många som tagit del av innehållet samt åtgärder man tagit ställning till i efterhand. Åtgärderna i detta fall väger tungt. Hade inga åtgärder gjorts hade rapporten definitivt skickats vidare till Datainspektionen. Vi anser att ärendet är åtgärdat, förklarar hon.

ANNONS
ANNONS